Grondsanering

Er zijn diverse technische mogelijkheden om een bodemverontreiniging aan te pakken. In veel gevallen zal een combinatie van in te zetten middelen aangewezen zijn. Een van de basistechnieken om verontreiniging uit de grond te verwijderen is het afgraven van de verontreinigde grond. Met het afgraven van grond is het verwijderen van verontreinigde grond boven de grondwaterspiegel. De grondwaterspiegel kan eventueel verlaagd worden door middel van een grondwateronttrekking. Dit afgraven kan gebeuren onder talud, tussen Berlinerwanden of door middel van een SBH-beschoeiing. Verontreinigde grond zal in de volgende gevallen (gedeeltelijk) afgegraven worden: kleine vlekken, ‘hot spots’ binnen een grotere vlek en gevallen waar geen in-situ behandeling mogelijk is.

Grondsaneringen 1
Grondsaneringen 3
ecosol logo
envi-logo-200
logo-crommen-200