Behandelen van olieslibs

Olieslibs worden behandeld tot een gemakkelijk hanteerbaar, zandig, inert residu. Dit procédé laat toe om substanties, afvalstoffen en residuen te behandelen die verontreinigd zijn met allerhande koolwaterstoffen, van ruwe of geraffineerde petroleumproducten tot dierlijke en plantaardige oliën en vetten.

Tijdens het proces wordt er een exotherme reactie gecreëerd waarbij de temperatuur in de massa oploopt tot 200°C en gedurende meerdere uren op natuurlijke wijze op dat niveau wordt gehouden, terwijl de koolwaterstoffen langzaam afbreken. Uiteindelijk rest er een ongevaarlijk hydrofoob en zandig product.

Dit procédé wordt frequent toegepast bij het herinrichten van terreinen van petroleumraffinaderijen, alsook het bestrijden van accidentele olievervuiling en het steekvast maken van allerlei slib.

Olieslibs 1
Olieslibs-2
ecosol logo
envi-logo-200
logo-crommen-200