Welkom bij Ecosol

Ecosol richt zich, zoals de naam al in zich draagt, op het oplossen van verontreinigingsproblematiek in ons ecosysteem en is medio 1995 opgericht door de bedrijven Envi N.V. (B) en Oosterhof Holman Milieutechniek (NL).
Envi is actief als erkend beroepsverwerker van giftige afvalstoffen (o.a. zuurteer), on-site verwerken van (waterzuiverings-) slib en grondsaneringen.
Oosterhof Holman Milieutechniek richt zich op het brede terrein van het actieve bodembeheer en de industriële dienstverlening (verlagen van water-, energie- en afvalkosten).
Door de samenvoeging van de expertise en ervaringen van de afzonderlijke bedrijven, is in de vorm van Ecosol N.V., een bedrijf ontstaan dat doeltreffend, kwalitatief en economisch verantwoord kan aanbieden en uitvoeren.

 achtergrond
ecosol logo
envi-logo-200
logo-crommen-200